Moondream & Lissoy - Zasłony Deco & Design

Moondream & Lissoy

ELEGANCKA ATMOSFERA

W firmie Lissoy wybraliśmy wiele tkanin wytwarzanych w 100% z lnu uprawianego na północy Francji w sposób bardzo przyjazny środowisku. Ta decyzja świadczy o naszym podziwie dla wysmakowania firmy Lissoy w zakresie materiałów oraz jej wiedzy i umiejętności w fachu tkackim, a także odwagi w pracy z kolorami.

To kolekcja zasłon, która łączy technologiczną efektywność Moondream z praktycznością i autentyczną elegancją lnu firmy Lissoy.

Od stycznia 2014 r. firma Lissoy posiada certyfikat European Flax wydawany przez Stowarzyszenie Producentów Konopi i Lnu.

2 liczba znalezionych produktów
Pokazano 1-2 z 2 pozycji

Sprany len

Len jest prany na gor?co w parze, suszony w suszarkach b?bnowych, ponownie prany, suszony, i jeszcze raz, i znowu… Ten d?ugi i powolny proces prania parowego i suszenia w suszarce b?bnowej i tak skraca czas obróbki, w?ókno zmi?kcza si?, a len osi?ga pe?n? dojrza?o?? bez wieloletniego czekania. W ten sposób sprany len nie wygl?da ju? jak ca?kiem nowy. Eleganckie marszczenie i odpowiednia grubo?? materia?u nadaj? wisz?cym tkaninom naturalny wygl?d — to obraz komfortu. Niech ten ?agodny opis Ci? nie zwiedzie. Cho? w Lissoy sprany len jest wytwarzany z poszanowaniem najczystszej tradycji tkactwa, firma nie boi si? gra? kolorem — oprócz klasycznej bieli mo?na tu znale?? inne ciekawe odcienie, takie jak rdzawy, ultramaryna czy curry.

Len tkany, barwiony

Tkaniny do wn?trz inspirowane odzie?? — wydaje si? niemo?liwe, a jednak… Ale w tym przypadku nie chodzi tylko o fason, lecz tak?e o konfekcj?. Oto zatem trzy m?skie wzory tkanin, ale w tym przypadku to okre?lenie nie odnosi si? do p?ci, a stylu. To wygl?d inspirowany brytyjskim duchem, który nie mo?e nie ??czy? elegancji z komfortem. Jeste?my bardzo dalecy od rozwi?za? ??cz?cych jedynie czer? i biel. Obecno?? zaledwie dwóch kolorów nadaje tkaninie ?wietlisto?? i j? wyró?nia. Te trzy typy tkanego, spranego lnu uzasadniaj?, dlaczego s?owo „elegancja” jest tak wa?ne dla Lissoy.

Stary len

Grube, w?ochate nici, szeroki splot, naturalne materia?y… te lny nie odcinaj? si? od swojej dumnej przesz?o?ci — prostych tkanin na worki — poniewa? zanim len sta? si? cenn? tkanin? dekoracyjn?, s?u?y? jako pewny materia? do przenoszenia i ochrony tego, co by?o dla ludzi cenne: od listów po ziemniaki, a nawet do wy?cie?ania ?ó?ek, w których sp?dzano tyle rozkosznych chwil. Tym w swojej dzia?alno?ci kieruje si? firma Lissoy. Lissoy to co? wi?cej ni? stare tkaniny lniane, to kolekcja materia?ów o du?ym wyrazie, które odzwierciedlaj? charakter domu i jego mieszka?ców.