Nota prawna

GTI (Gestion Textile Internationale),
bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers
Kapitał w kwocie 160 000€,
Numer identyfikacyjny Numer R.C.S. 329 151 849 Paryż,
Numer VAT: FR2132915184900059
Tel : 33 (0)1 53 45 20 12,
info@moondreamwebstore.com,

Hosting: NBS System
140 Bd Haussmann 75008 Paryż – Francja
Tel : +33 1 58 56 60 82

 
Wstęp

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży (zwane dalej OWS) łączą spółkę GESTION TEXTILE INTERNATIONALE (zwaną dalej „Spółką”) i każdą osobę fizyczną nieprowadzącą działalności handlowej (zwaną dalej „Użytkownikiem”), która chce dokonać zakupu przez stronę internetową (zwani dalej łącznie „Stronami”).

Strony ustalają, że niniejsze OWS są jedynym dokumentem regulującym ich relacje.

Każdy Użytkownik może zapoznać się w dowolnym momencie z OWS na stronie internetowej http://www.moondreamwebstore.fr (zwaną dalej „Stroną internetową”) prowadzonej przez Spółkę.

Treść OWS może ulegać zmianie, dlatego obowiązują warunki dostępne na Stronie internetowej w momencie składania zamówienie. OWS są przedstawiane Użytkownikowi i muszą być przez niego zaakceptowane podczas składania zamówienia.

 

 

1. PRZEDMIOT

OWS mają na celu określić zasady sprzedaży, które są obowiązujące dla Spółki i Użytkownika od momentu złożenia zamówienia na Stronie internetowej, przez dokonanie płatności, dostawę aż po obsługę posprzedażową.

 

 

2. PRODUKTY

Niniejsze OWS dotyczą produktów (zwanych dalej „Produktami”), które znajdują się na Stronie internetowej i są oznaczone jako sprzedawane i wysyłane przez Spółkę. Produkty są oferowane w ramach dostępnych zapasów.

Najważniejsze cechy (jakościowe i ilościowe) Produktów są opisane i przedstawione na Stronie internetowej w sposób możliwie szczegółowy. Jeśli jednak w opisie produktów mogłoby dojść do błędu lub przeoczenia, Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

Dokładamy wszelkich starań, aby zdjęcia Produktów zamieszczonych na Stronie internetowej wiernie przedstawiały oryginalne Produkty. Niemniej może dochodzić do pewnych różnic, między innymi przy odtwarzaniu kolorów, np. z powodu ograniczeń technicznych sprzętu Użytkownika. W takich przypadkach Spółka nie ponosi odpowiedzialności.

 

 

3. CENY

Ceny Produktów na Stronie internetowej podawane są w zlotych i zawierają wszystkie podatki obowiązujące we Francji. Uwzględniają podatek VAT i ewentualne zniżki obowiązujące w dniu składania zamówienia.

Dla mieszkańców Szwajcarii ceny nie zawierają opłaty celnej ani różnych kosztów związanych z fakturą za opłaty celne.

Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy (koszty realizacji zamówienia, koszty pakowania, koszty dostawy i koszty ewentualnego zwrotu). Wysokość kosztów dostawy jest podawana w formularzu zamówienia przed jego ostatecznym zatwierdzeniem.

Ceny Produktów mogą być zmienione przez Spółkę w każdym momencie. Przy czym cena nie może być zmieniona po uzyskaniu przez Użytkownika potwierdzenia zamówienia.

Do każdego zamówienia wystawiana jest faktura przesyłana do Użytkownika pocztą elektroniczną.

 

 

4. ZAMÓWIENIE

4.1 Logowanie Użytkownika

Przy składaniu pierwszego zamówienia Użytkownik musi przejść proces tworzenia konta klienta, jak podano na Stronie internetowej.

Aby złożyć zamówienie, Użytkownik loguje się przy użyciu swojego adresu e-mail lub numeru klienta oraz hasła.

Użytkownik może zażądać nowego hasła w przypadku jego utraty. Na swoim koncie klienta musi kliknąć „Nie pamiętam hasła”. Na adres e-mail podany w momencie rejestracji zostanie wysłane nowe hasło.

Użytkownik może także skontaktować się z Działem obsługi klienta pod numerem 33 (0)1 53 45 20 12 (cena połączenia międzynarodowego) i poprosić o przesłanie hasła na swój adres e-mail.

4.2 Składanie zamówienia

Użytkownik musi mieć skończone osiemnaście (18) lat i mieć zdolność prawną konieczną do składania zamówień lub posiadać upoważnienie do składania zamówień, które może okazać w każdej chwili na zwykły wniosek Spółki.

Użytkownik składa zamówienie na Stronie internetowej zgodnie z procedurą zaproponowaną na Stronie internetowej dostępnej przez całą dobę bez przerw, z wyjątkiem przerw zaplanowanych lub nie, w szczególności technicznych lub wynikających z działania siły wyższej. Użytkownik wybiera adres dostawy Produktów znajdujący się koniecznie w jednym z krajów wymienionych poniżej w art. 6.1.

Zgodnie z art. 1369-5 Kodeksu cywilnego odnoszącego się do zawierania umowy w formie elektronicznej Użytkownik może wyświetlić szczegóły swojego zamówienia (produkt, symbol, ilość, cena jednostkowa) oraz cenę łącznie i poprawić ewentualne błędy. Użytkownik musi sprawdzić zgodność swojego zamówienia przed jego potwierdzeniem i wyrażeniem akceptacji. Potwierdzone zamówienie oznacza przyjęcie cen i opisów Produktów dostępnych w sprzedaży. Wszelkie niezgodności dotyczące tego punktu należy rozpatrywać w ramach procedur wymiany lub gwarancji wymienionych dalej w art. 8. Spółka potwierdza przyjęcie zamówienia po jego złożeniu przez wysłanie wiadomości e-mail.

W przypadku braku Produktu w momencie składania zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany przez Spółkę w wiadomości e-mail.

W pewnych przypadkach, w szczególności braku zapłaty, błędów w adresie lub innych problemów na koncie klienta Użytkownika, Spółka zastrzega sobie prawo zablokowania zamówienia Użytkownika do momentu wyjaśnienia problemu.

Pytania dotyczące śledzenia zamówień Użytkownik może zadawać przez swoje konto klienta na Stronie internetowej lub pod numerem 33 (0)1 53 45 20 12.

 

 

5. WARUNKI PŁATNOŚCI

Płatności dokonywane są w euro kartą bankową wybraną przez Użytkownika

 • kartą bankową : Carte Bleue, Visa, Mastercard.
  Konto bankowe Użytkownika jest obciążane w momencie zatwierdzenia zamówienia.
  Dla tego rodzaju płatności Spółka stosuje system płatności na odległość i kodowanie danych w trybie SSL (Secure Socket Layer). W związku z tym płatność kartą bankową nie jest wykonywana na serwerach Spółki, lecz bezpośrednio na serwerach banku Spółki, czyli Crédit du Nord, w środowisku zabezpieczonym. To rozwiązanie jest gwarancją, że numery karty bankowej Użytkownika są znane tylko naszemu bankowi.
 • PayPal (dostępne wyłącznie dla dostaw we Francji metropolitalnej i Monako)
  Wybór płatności przez PayPal oznacza przekierowanie Użytkownika bezpośrednio na jego konto PayPal. Po zatwierdzeniu płatności na PayPal Użytkownik może zakończyć składanie zamówienia na Stronie internetowej.

W przypadku wyczerpania lub niedostępności Produktów pobrana zostanie wyłącznie kwota za faktycznie wysłane Produkty.

 

 

6. DOSTAWA

6.1 Zasięg terytorialny dostawy

Produkty sprzedawane w sklepie internetowym mogą być dostarczone do Francji metropolitalnej, Szwajcarii, Monako, jak również do wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

6.2 Sposób dostawy

Dostawa jest dokonywana na adres zamieszkania Użytkownika podany podczas rejestracji konta klienta lub na adres wskazany w formularzu zamówienia we Francji metropolitalnej lub każdym innym kraju wymienionym w art. 6.1.

Nie dostarczamy przesyłek na adres skrytki pocztowej.

Koszt dostawy jest obliczany na podstawie wagi produktu i miejsca dostawy. Koszt dostawy jest wyświetlany przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.

Zamawiający otrzymuje e-mail z informacją o możliwości śledzenia przesyłki.

-Chrono Classic Europe

1. Nasz przewoźnik podejmuje pierwszą próbę doręczenia. W przypadku nieobecności odbiorcy w domu, zostawia awizo informujące o próbie doręczenia.
2. Następnego dnia przewoźnik podejmuje drugą próbę doręczenia. W przypadku nieobecności odbiorcy, zostawia awizo informujące o próbie doręczenia. Numer telefonu przewoźnika jest podany na awizo w celu ustalenia dogodnego terminu ponownego doręczenia.
3. Trzecia próba doręczenia następuje po wcześniejszym umówieniu terminu. Jeśli ta próba się nie powiedzie, przesyłkę należy odebrać w magazynie przewoźnika.
Po upływie 7 dni nastąpi zwrot przesyłki do nas.

Termin dostawy
Szybka dostawa przesyłki w ciągu 2–4 dni do 27 krajów europejskich.

Spółka nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawach ani za konsekwencje, jakie mogą z nich wynikać.

 

 

7. PRAWO DO ZWROTU I WYMIANY

7.1 Prawo do zwrotu (dotyczy wyłącznie dostaw w Europie)

Wszystkie Produkty dostarczone na terytorium Europy mogą być zwrócone pod warunkiem, że są kompletne, w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, z niezużytą taśmą termiczną i jest do nich załączona faktura zakupu.

Zgodnie z art. L. 121-20 Kodeksu konsumenckiego Użytkownik ma prawo zwrócić Produkt w terminie czternaście (14) dni roboczych liczony począwszy od dnia otrzymania Produktów. Prawo do zwrotu dotyczy także produktów z wyprzedaży, przecenionych lub z oferty specjalnej. W tym terminie Użytkownik może zwrócić Produkty Spółce bez podania przyczyny ani opłat karnych na poniższy adres Spółki: GTI – Moondream, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Francja. W tym celu należy zgłosić telefonicznie pod numer 33 (0)1 53 45 20 12 zamiar zwrotu Produktu i odesłać go pocztą w odpowiednim terminie. Koszty odesłania ponosi Użytkownik, a Spółka ich nie zwraca, chyba że Produkt był wadliwy w momencie odebrania lub wysłano inny Produkt niż był zamówiony.

Spółka zobowiązuje się do zwrotu należnych pieniędzy Użytkownikowi, który odesłał Produkt, w jak najkrótszym terminie nieprzekraczającym dziesięciu (10) dni od dnia skorzystania z prawa do zwrotu, czyli:

- jeśli Użytkownik zwraca wszystkie Produkty z zamówienia, Spółka zwraca Użytkownikowi, całą kwotę, którą zapłacił za produkty, jak również koszty ich wysyłki do Użytkownika;

- jeśli Użytkownik nie zwraca całego zamówienia i zatrzymuje jeden lub więcej zamówionych Produktów, Spółka nie zwraca kosztów wysyłki do Użytkownika.

Zwrot dokonywany jest w taki sam sposób jak płatność za zwracane zamówienie.

 • Czyli jeśli zamówienie opłacone było kartą bankową i ta karta jest nadal aktywna, zwrot będzie dokonany na konto, z którym powiązana jest ta karta.
 • Jeśli przez PayPal i konto PayPal jest nadal aktywne, zwrot będzie przelany na konto PayPal.

 

Jeśli nie uda się przelać pieniędzy w powyższy sposób, Spółka wyśle czek na adres podany na fakturze.

7.2 Wymiana

Wszystkie Produkty dostarczone na terytorium Europy mogą być wymienione pod warunkiem, że są kompletne, w oryginalnym opakowaniu, w stanie nienaruszonym, z niezużytą taśmą termiczną i jest do nich załączona faktura zakupu.

Użytkownik ma dziesięć (10) dni na zgłoszenie chęci wymiany.

W tym celu należy zgłosić telefonicznie pod numer 33 (0)1 53 45 20 12 zamiar wymiany Produktu.

Wówczas Użytkownik nie będzie musiał płacić kosztów dostawy nowego zamówienia.

Użytkownik może zwrócić Spółce Produkt za pośrednictwem przewoźnika.

Koszty odesłania ponosi Użytkownik, chyba że Produkt był wadliwy w momencie odebrania lub wysłano inny Produkt niż był zamówiony.

 

 

8. GWARANCJA

Wszystkie Produkty sprzedawane na Stronie internetowej są objęte gwarancją zgodności (art. L.211-1 i nast. Kodeksu konsumenckiego) oraz gwarancją na wady ukryte (art. 1641 i nast. Kodeksu cywilnego), co oznacza, że Użytkownik ma prawo odesłać Produkty wadliwe lub niezgodne w celu ich wymiany, o ile są nadal dostępne.

Spółka zobowiązuje się, że jeśli wymiana nie byłaby możliwa, zwróci cenę zamówionego Produktu w terminie trzydziestu (30) dni od otrzymania zwrotu Produktu odesłanego przez Użytkownika na następujący adres Spółki: GTI – Moondream, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Francja.

 

 

9. PODPISY I DOWODY

Podanie numeru karty bankowej i ostateczne zatwierdzenie zamówienia służą jako dowód złożenia zamówienia zgodnie z przepisami ustawy z dnia 13 marca 2000 r. i są podstawą do żądania kwot odpowiadających cenom Produktów widniejącym na formularzu zamówienia, oraz kosztom dostawy.

Zatwierdzenie jest równoznaczne z podpisaniem i wyraźną akceptacją wszystkich operacji przeprowadzonych na Stronie internetowej.

Po stwierdzeniu nadużyć przy stosowaniu karty bankowej Użytkownik powinien skontaktować się z Działem obsługi klienta pod numerem 33 (0)1 53 45 20 12(koszt połączenia międzynarodowego).

 

 

 

10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Spółka zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań, aby dostarczyć Użytkownikowi usługi zgodnie ze standardami branżowymi. Nie ponosi jednak odpowiedzialności w przypadkach, gdy niewykonanie obowiązków wynika ze nieprzewidzianego czynu osoby trzeciej lub też działania siły wyższej zdefiniowanej w orzecznictwie francuskim.

Tym samym Spółka nie ponosi odpowiedzialności:

 • za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie obowiązków umownych leżących po stronie Użytkownika, w szczególności w momencie składania zamówienia na Stronie internetowej,
 • za niedogodności lub szkody związane z użytkowaniem sieci internetowej, w szczególności przerwaniem łącza, ingerencji zewnętrznej czy wystąpieniem wirusów,
 • za opóźnienia wynikające z braków w magazynie.

 

 

11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Spółka ma prawo wprowadzać do obrotu wszystkie Produkty umieszczone na Stronie internetowej.

Wszelki elementy Strony internetowej i jej treści, obrazy czy dźwięki, w tym powiązana technologia, marki, logo, grafiki, rysunki, zdjęcia czy modele są chronione prawem autorskim, znaków towarowych lub patentami. Ich rozpowszechnianie nie może być w żadnym razie uznane za uprawnienie do jakiegokolwiek wykorzystania tych marek i elementów wyróżniających chronionych przez prawo autorskie. Nie mogą być zatem używane pod rygorem postępowania sądowego.

W związku z tym żaden dokument ze Strony internetowej nie może być kopiowany, powielany, publikowany, pobierany, wyświetlany, przekazywany lub dystrybuowany w jakikolwiek sposób.

 

 

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Spółka zobowiązuje się do zapewnienia ochrony danych osobowych Użytkownika uzyskanych podczas składania zamówienia. Wszystkie dane osobowe są przetwarzane z zachowaniem pełnej poufności.

Informacje są przedmiotem deklaracji złożonej przed Komisją Krajową ds. Informatyki i Wolności Obywatelskich nr 1615774 v 0.

Zgodnie z ustawą w sprawie informatyki i swobód obywatelskich Użytkownicy mają prawo dostępu do swoich danych, do wprowadzania zmian czy usuwania swoich danych zgromadzonych przez Spółkę. Aby skorzystać z tych praw Użytkownicy mogą napisać na adres info@moondreamwebstore.com lub wysłać list na adres Spółki: GTI, bat. 15-16, 61 rue du Landy, 93 300 Aubervilliers – Francja

 

 

13. OBOWIĄZUJĄCE PRAWODAWSTWO I WŁAŚCIWOŚCI SĄDÓW

Ogólne warunki sprzedaży podlegają prawu francuskiemu. W przypadku sporów sądem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub w zależności od wyboru dokonanego przez wnioskodawcę – w miejscu faktycznej dostawy Produktu.

> Do góry strony